Općinska organizacija SDA Zavidovići

„KAFA SA MINISTROM ZA OBRAZOVANJE“

Dana 29.11.2016. godine, u prostorijama Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, održan je sastanak predstavnika Mreže Vijeća učenika Zeničko-dobojskog kantona i Ministra Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sportZeničko-dobojskog kantona, Mensura Sinanovića, u sklopu aktivnosti Mreže Vijeća učenika Kantona, pod nazivom „Kafa sa ministrom“. Cilj ove, već tradicionalne akcije, je iznaći mogućnosti za poboljšanje uslova života i rada učenika srednjih škola na području Zeničko-dobojskog kantona.

Delegaciju Mreže Vijeća učenika su činili:

Zlatko Hodžić – predsjednik Mreže Vijeća učenika Zeničko-dobojskog kantona,

Ajša Luković – trener i

Samir Purić – trener.

Prilikom ovog sastanka predstavljen je plan aktivnosti Mreže Vijeća učenika za školsku 2016/2017. godinu, koji je donesen na sastanku Mreže Vijeća učenika Zeničko-dobojskog kantona, 18.11. do 20.11.2016. godine, u Visokom.

Predstavnici Mreže Vijeća učenika su pohvalili spremnost Ministra Sinanovića i resornog Ministarstvaza podršku u njihovom djelovanju. Dogovorena je podrška trinaest aktivnosti i prezentirani budući koraci Mreže Vijeća učenika Zeničko-dobojskog kantona.

ministar

Preuzeto sa www.zdk.ba