Općinska organizacija SDA Zavidovići

Korak ka sanaciji deponije

Shodno Javnom pozivu za prijavu projekata iz oblasti zaštite okoliša za 2016. godinu, danas 30.08.2016. godine je direktor JKP Radnik doo Zavidovići potpisao Ugovor o dodjeli finansijskih sredstava sa Ministarstvom za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Ze-do Kantona u iznosu od 50.000 KM. Sredstva će biti namjenski utrošena na sanaciju postojeće deponije komunalnog otpada u Zavidovićima. Pored novčanih sredstava od 100.000 KM koje je JKP Radnik doo Zavidovići dobilo na osnovu aplikacije od Fonda za okoliš F BiH , ovo je još jedan pozitivan korak ka sanaciji deponije komunalnog otpada u Zavidovićima.