Općinska organizacija SDA Zavidovići

MINISTAR SINANOVIĆ ODRŽAO RADNI SASTANAK SA EKSPERTIMA SVJETSKE BANKE I PREDSTAVNICIMA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

min min

Dana 7.3.2017. godine, Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi Zeničko-dobojskog kantona održao je radni sastanak sa ekspertima Svjetske banke i predstavnicima Federalnog ministarstva zdravstva vezano za predstojeće aktivnosti  na pripremi realizacije Projekta smanjenja faktora rizika za zdravlje u Bosni i Hercegovini.

Projekt, koji će biti fasilitiran od strane Svjetske banke, a finansiran od strane Vlade Švicarske putem Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), predstavlja primjer interresornog djelovanja zdravstva i obrazovanja  na smanjenju faktora rizika za zdravlje i unapređenja ranog rasta i razvoja djece. Na sastanku se razgovaralo o dosadašnjim iskustvima i kapacitetima ključnih aktera (Ministarstva, Pedagoškog zavoda, škola i predškolskih ustanova) u realizaciji preventivnih programa u oblasti ishrane i fizičke aktivnosti, prevencije pušenja i upotrebe alkohola, te revizije postojećih ili razvoja novih programa/aktivnosti na ovom polju u odgojno-obrazovnim ustanovama.

Prisutni su ukazali na značaj interresornog pristupa u preveniranju faktora rizika za zdravlje, ukazali na neophodnost da se zdravi stilovi života promoviraju i usvajaju u najranijem životnom dobu kroz sinergijsko djelovanje porodice i sektora obrazovanja i zdravstva.

Ministar Sinanović je iskazao zadovoljstvo što je Zeničko-dobojski kanton odabran za implementaciju Projekta.

 

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport