Općinska organizacija SDA Zavidovići

POČETAK IZGRADNJE ZGRADE ZA SOCIJALNO NEPROFITNO STANOVANJE

Nakon usvajanja Projekta Općinskog načelnika o izgradnji stambeno-poslovne zgrade čiji je stambeni dio namijenjen za socijalno neprofitno stanovanje i zaključivanja ugovora o zajedničkoj izgradnji u skladu sa Zakonom o stvarnim pravima u Federaciji Bosne i Hercegovine, 28.07.2016. godine je izvršeno uvođenje suinvestitora u posjed zemljišne parcele u ulici Hasana Kjafije Pruščaka na kojoj će se graditi ova zgrada. Odmah nakon uvođenja suinvestitora u posjed zemljišne parcele započelo se sa pripremom terena i zemljanim iskopima radi izvođenje radova na izgradnji zgrade.

Svrha Projekta o izgradnji stambeno-poslovne zgrade čiji je stambeni dio namijenjen za socijalno neprofitno stanovanje je izgradnja stambeno poslovne zgrade za kolektivno stanovanje, koja će se sastojati od podrumskih prostorija, poslovnog prizemlja i tri stambena sprata sa ukupno 14 stanova namjenjenih za socijalno neprofitno stanovanje. U skladu sa ugovorom o zajedničkoj izgradnji suinvestitor će o svom trošku izgraditi podrumske prostorije i poslovni dio zgrade, nakon čega je Općina Zavidovići obavezna nastaviti izgradnju zgrade od tri sprata stambenog dijela zgrade. Nakon izgradnje stambeno-poslovne zgrade suinvestitor će biti valsnik poslovnog, dok će Općina Zavidovići biti vasnik 14 stanova sa pripadajućim podrumima koji će se na osnovu javnog poziva dodjeljivati domaćinstvima ili pojedincima koji iz socijalnih, ekonomskih i drugih razloga ne mogu da rješe stambeno pitanje u skadu sa kriterijima i procedurama propisanim Zakonom o socijalno-neprofitnom stanovanju Zeničko-dobojskog kantona.

PREUZIMANJE: – Projekat izgradnje stambeno-poslovne zgrade čiji je stambeni dio namijenjen socijalno-neprofitnom stanovanju