Općinska organizacija SDA Zavidovići

Potpisani ugovori o dodjeli sredstava u sklopu GRANT SHEME „UNAPREĐENJE PODUZETNIČKIH ZONA U FBIH ZA 2016. GODINU“

Općinski načelnik općine Zavidovići je 27. 07.2016. godine u Mostaru, u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine potpisao sa Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva Ugovori o dodjeli poticajnih sredstava u okviru grant sheme „Unapređenje poduzetničkih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2016. godinu“. Vrijednost ovog ugovora iznosi 133.500,00 KM od čega će 35.500,00 KM obezbijediti Općina Zavidovići. Zaključivanjem ovog Ugovora općina Zavidovići spada u grupu 10 općina od ukupno 30 prijavljenih općina na ovaj prjekat sa područja Federacije Bosne i Hercegovine kojima su dodjeljena sredstva za unapređenje poduzetničkih zona, budući da je odabir općina vršen isključivo na osnovu kvalitetno i stručno urađenih aplikacija prema Ministarstvu. Izbor općina sa kojima su zaključivani ugovori za unapređenje poduzetničkih zona vršen je putem javnog natječaja, u potpunosti zasnovanog na pristupu Europske unije u realizaciji razvojnih grant shema. Za finansijsku podršku općine Zavidovići odabran je Projekat –Izgradnja poduzetničke zone Ekonomija-Batvice.Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta osiguralo je potrebna sredstva putem Projekta lokalnog integriranog razvoja (ILDP) kojeg provodi Razvojni program ujedinjenih naroda (UNDP) u saradnji sa Švicarskom agencijom za razvoj i suradnju (SDC), uz sufinansiranje jedinica lokalne samouprave u kojima se projekat realizira.