Općinska organizacija SDA Zavidovići

SAOPĆENJE KLUBA VIJEĆNIKA SDA ZAVIDOVIĆI

Nakon održavanja konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Zavidovići 28.11.2016.godine mnogi građani su na različite načine iznosili svoja viđenja i na različite načine komentarisali tok i ishod sjednice. Neke političke stranke su se oglasile i javnim saopćenjima za javnost i u svojim saopćenjima iznosili paušalne izjave i paušalno tumačili zakonitost određenih odluka Općinskog vijeća Zavidovići. Zbog toga Klub vijećnika SDA ima potrebu da javnosti predoči činjenice koje se odnose na rad na pomenutoj sjednici i demantuje neistine koje su iznesene u saopćenjima pojedinih političkih stranaka a prvenstveno saopćenju Kluba vijećnika SDP BiH Zavidovići.

Klub vijećnika SDP BiH Zavidovići iznosi tvrdnje da je sjednica obilovala kršenjem osnovnih i posebnih akata koji regulišu rad Općinskog vijeća a da je to naročito bilo izraženo kršenjem odredbi članova i stavova Statuta općine Zavidovići i Poslovnika o radu Općinskog vijeća Zavidovići.

S obzirom da je ovo bila konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća sjednicom je do izbora Predsjedavajućeg općinskog vijeća predsjedavao i istu vodio najstariji vijećnik Općinskog vijeća. Nakon što se glasalo za izbor Predsjedavajućeg općinskog vijeća javnim glasanjem u kojem su vijećnici SDP-a izrazili svoje demokratsko pravo i glasali protiv, isti su tražili da se raspravlja o kandidatima i da se predoče njihove biografije i pri tome se pozivali na povredu Poslovnika o radu Općinskog vijeća Zavidovići. Možda ovo ne bi bilo ni sporno da i sami vijećnici Kluba SDP-a nisu glasali a zatim nakon glasanja tražili raspravu. Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Zavidovići utvrđeno je da poslije glasanja nema rasprave.

Također Klub vijećnika SDP-a u svom saopćenju navodi da je izbor Predsjedavajućeg i Zamjenika Predsjedavajućeg Općinskog vijeća vođen na način na koji je grubo prekršen Ustav BiH, Ustav FBiH, Ustav ZDK, Statut općine Zavidovići te konstatuju da je većina u OV „nažalost“ podržala kandidata Redžu Seferovića te da isti nije mogao biti kandidat jer kandidat iz reda „ostalih“ ne može biti Predsjedavajući Općinskog vijeća.

Prema ovakvom tumačenju Ustava FBiH i Ustava ZDK ni kandidat za Načelnika općine  ne može biti iz reda „ostalih“ nego samo iz reda tri konstitutivna naroda što je očigledna diskriminacija i to od strane političke stranke koja za sebe kaže da je „građanska“ i „socijaldemokratska“.

U cilju iznošenja prave istine i pravilnog tumačenja prava nacionalnih manjima prenosimo Vam članove Ustava FBiH i Ustava ZDK koji regulišu ovu materiju:

Ustav FBiH

  1. O P Ć I N S K E V L A S T I

Član 3

(5) Općinski načelnik i predsjedavajući općinskog vijeća u općinama ili općinskim vijećima višenacionalnog sastava ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda odnosno iz reda ostalih, izuzev u onim općinama u kojima jedan konstitutivni narod čini više od 80% stanovnika, prema posljednjem popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini..

Ustav ZDK

Amandman LX

Iza člana 82. dodaje se novi član 82a. koji glasi:

“Član 82a.

Općinski načelnik i predsjedavajući općinskog vijeća u općinama ili općinskim vijećima višenacionalnog sastava ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda odnosno iz reda ostalih, izuzev u onim općinama u kojima jedan od konstitutivnih naroda čini više od 80% stanovništva, prema posljednjem popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini.

Statut općine Zavidovići

Član 29.

Predsjedavajući Općinskog vijeća i Općinski načelnik ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda.

Prilikom predlaganja izbora predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća osigurat će se u najvećoj mogućoj mjeri ravnopravna zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih, te ravnopravnost spolova.

Također Stručna služba OV Zavidovići je zatražila mišljenje i Federalnog ministarstva pravde koje je svojim aktom broj:09-49-4859/16 od 17.11.2016.godine dalo svoje mišljenje o tumačenju Ustava u kojem kaže: „…te da predsjedavajući općinskog vijeća može biti iz reda ostalih ukoliko je općinski načelnik iz reda jednog od konstitutivnih naroda.“

Naravno ovo mišljenje Federalnog ministra pravde Klub vijećnika SDP-a nije naveo u svom saopćenju.

Klub vijećnika SDP-a u svom saopćenju inputira kršenje Ustava drugima a prava istina je da oni ne prihvataju tumačenje Ustava od strane Federalnog ministarstva pravde nego ga tumače paušalno i onako kako njima odgovara. Na ovakav način pokazuju svoje pravo lice pozivajući se na zakone i Ustav koji sami ne prihvataju.

Kandidat SDP-a za Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Zavidovići je diplomirani pravnik koji je zanemario sve navedene činjenice i kao član Kluba vijećnika SDP-a stao iza njihovog saopćenja bez obzira na nedvosmislenost navedenih članova Ustava FBiH, Ustava ZDK i Statuta općine Zavidovići koji regulišu ovu materiju i za čije razumijevanje treba minimum poznavanja pravnih propisa. Ako u samom izboru za Predsjedavajućeg OV jednostrano, uskostranački i nestručno tumači ovako jednostavne i jasne zakonske propise postavlja se pitanje njegove stručnosti. Ako dodamo da je zanemareno i mišljenje Federalnog ministarstva pravde koje je OV dostavilo svoje mišljenje onda nema mjesta za opravdanje „nepoznavanja“ propisa ali se onda postavlja pitanje motiva njegove šutnje o propisima i mišljenjima Ministarstva pravde Federacije Bosne i Hercegovine.

Klub vijećnika SDA Zavidovići će u svom djelovanju u OV Zavidovići biti konstruktivan faktor i djelovati u interesu svih građana bez obzira na nacionalnu pripadnost.

Klub vijećnika SDA Zavidovići