Općinska organizacija SDA Zavidovići

Saopćenje o stavovima Kluba vijećnika SDA na 8. sjednici OV Zavidovići

Na dnevnom redu  8. sjednice OV Zavidovići bile su ukupno 23 tačke.  Klub vijećnika je podržao većinu odluka predloženih od strane ovlaštenih predlagača – Općinskog načelnika i nekoliko inicijativa od strane vijećnika.

Odluke i inicijative koje smo podržali:

 • Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Mjesnih zajednica
 • Dopunjeni Izvještaj JKP „Radnik“ o radu i finansijskom poslovanju
 • Nacrt odluke o usvajanju Prostornog plana općine Zavidovići za period 2016.-2036. Godine
 • Nacrt odluke o provođenju Prostornog plana općine Zavidovići
 • Nacrt odluke o administrativnim taksama općine Zavidovići po inicijativi vijećnika Mujanović Hakije (SDP) gdje smo tražili da se određene takse smanje
 • Nacrt odluke o zakupu poslovnih prostorija u vlasništvu općine Zavidovići
 • Prijedlog odluke o neposrednoj zamjeni nekretnine (zemljišta) između općine Zavidovići i Mrkonjić Samira a radi uređenja pristupnog puta za mještane
 • Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Plana privremenog zauzimanja javne površine za 2017.godinu
 • Prijedlog odluke i utvrđivanju javnog interesa za dogradnju javne rasvjete u MZ „Pašin konak“
 • Prijedlog odluke o prestanku rada Turističkog saveza općine Zavidovići (zakonska obaveza radi mogućnosti postojanja samo Turističke zajednice kantona sa podružnicama)
 • Inicijativa Kluba vijećnika SBiH za provođenje člana 42. Zakona o šumama
 • Inicijativa vijećnika Samira Šibonjića (ASDA) za oslobađanje lokalnih proizvođača plaćanja rezervacije na zelenoj pijaci
 • Inicijativa vijećnika Damira Memića za hitnu izradu Plana sanacije i realizacije aktivnosti sanacija ulica
 • Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina
 • Prijedlog rješenja o rezrješenju člana Komisije za izbor i imenovanja
 • Prijedlog rješenja o imenovanju člana Komisije za izbor i imenovanja
 • Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o uspostavljanju Kolegija OV

Odluke, izvještaji i rješenja koje nismo podržali:

 • Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za period 1.1.2017.-31.3.2017.godine

Izvještaj nismo podržali iz razloga što Načelnik općine nije ispoštovao Zaključke vijeća o isplati tranši mjesnim zajednicama, kao ni redovne tranše za redovan rad boračkim udruženjima, MDD Merhamet, Domu zdravlja za pružanje usluga penzionerima a redovna sredstva za rad Javnih ustanova su uplaćivana za velikim zakašnjenjem. Sve ovo se moglo uplatiti jer je na računu Općine u trenutku izvještavanja bilo oko milion maraka zajedno sa namjenskim sredstvima. Također Načelnik kao odgovorna osoba za izvršenje Budžeta nije bio na sjednici OV kada se raspravljalo o izvršenju Budžeta.

 

 • Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju naziva ulica, trgova, mostova i drugih građevina.

Ovom odlukom, na prijedlog SDP-a, se dio ulice Mehmed paše Sokolovića trebao preimenovati u ulicu Refika Višće. Za ovu Odluku smo tražili da se provede javna rasprava i zatraži mišljenje šire javnosti a posebno boračkih udruženja.  Po ovoj odluci Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju je imalanegativan stav. Od boračkih udruženja oglasilo se i Udruženje dobitnika najvećih ratnih priznanja „Zlatni ljiljani“ gdje su kategorički odbili ovakav prijedlog sa obrazloženje da još uvijek ne postoji ulica koja nosi ime 328. Slavne brigade kao i da ima veći broj posthumnih dobitnika najvećeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“ a da nemamo ulice koje su nazvane po njima.

Nakon opširne i temeljite analize Klub vijećnika SDA nije mogao podržati ovakvu odluku iz niz razloga:

 1. Ne postoji ulica sa nazivom 328. Slavne brigade
 2. Još uvijek imamo posthuno odlikovanih boraca najvećim ratnim priznanjem „Zlatni ljiljan“ po kojima nisu nazvane ulice, mostovi, trgovi ili druge građevine a smatramo da bi upravo prvo po njima trebalo nazivati ulice pa tek po drugim zaslužnim pojedincima
 3. Inicijative sa parcijalnim imenovanjima ulica po pojedincima nisu dobro rješenje jer se time stavljaju na marginu i degradiraju drugi zaslužni pojedinci te njihove porodice dovode u stanje opravdanog nezadovoljstva i otvaraju se mučne i teške rasprave.

Smatramo da ovoj odluci treba pristupiti planski sa širom javnom raspravom i krajnje oprezno kako se ne bi napravili propusti i degradacija bilo kojeg pojedinca ili kolektiva zaslužnih za odbranu i doprinos za našu općinu u bilo kojem smislu.

 1. Analizom događaja oko ubistva rahmetli Refika Višće došli smo do saznanja da navodi u vezi događaja samog ubistva navedni u inicijativi SDP-a nisu,u najmanju ruku, jasni i da u samoj sudskoj presudi stoje drugačije činjenice. Naime, lice koje je izvršilo čin ubistva nije imalo namjeru ubiti zarobljene srpske vojnike te s toga nije ni bilo čina niti potrebe zaštite zarobljenika.Prema našim saznanjima, u postupku je suđeno za ubistvo, što je i dokazano, ali ne i ratni zločin u vidu namjere i pokušaja ubistva zarobljenika. Usvajanjem ovakve odluke ispisale bi se pogrešne historijske činjenice rata u Zavidovićima i moguće bar jednim dijelom narušio ugled Armije RBiH ili njenih boraca koja bi se mogla okarakterisati kao Armija koja je ubijala ili bar pokušala ubiti zarobljene neprijateljske vojnike.  Naši borci nisu ubijali neprijateljske zarobljenike i mi nemamo potrebu koristiti neprovjerene činjenice i ugrađivati ih u odluke Općinskog vijeća kako bi dokazivali da je naša borba za odbranu BiH i Zavidovića bila pravedna i u skladu sa svim pravilima ratovanja.
 • Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o određivanju matičnih područja

Ovom odlukom predlagač (općinski Načelnik) je želio ukinuti matične urede u Vozući, Kovačima, Hajderovićima i Gostoviću. Zbog potrebe stanovništva na tim područjima nismo mogli podržati ovakvu odluku koja bi uveliko otežala i finansijski opteretila stanovništvo u ruralnim područjima jer bi sva svoja prava iz ove oblasti ostvarivali samo u centralnom matičnom uredu u Zavidovićima.

 • Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor na upražnjene pozicije predsjednika i članova u Upravnom odboru „Centar za socijalni rad“ Zavidovići

Navedeno rješenje nismo podržali jer je Načelnik općine, iz samo njemu poznatih razloga, razriješio legalni Upravni obor i imenovao „svoj“ privremeni odbor koji nije održao niti jedne sjednice iako je zakonski bio obavezan.  U komisiju su predloženi Predsjednik i članovi koji nisu iz nadležne općinske službe koja je zadužena za praćenje rada JU „Centar za socijalni rad“. Također u komisiju su predloženi uposlenici Općine koji se već nalaze u nekoliko radnih tijela pa i onih koja su dobro plaćena.

 • Informacija o utrošku sredstava po osnovu naknada od koncesija

Navedenu informaciju nismo prihvatili jer je po osnovu naknada od koncesija MHE prikupljeno 25.351,55 KM a nije utrošeno ništa. Navedena sredstva nisu utrošena a na ulicama u centru grada imamo na desetine udarnih rupa koje nisu sanirane a koje su se mogle sanirati iz ovih sredstava.

 

Kao što je i vidljivo Klub vijećnika SDA nastavlja sa politikom podržavanja svih odluka koje su pozitivne i donose korist općini i njenim građanima a ne prihvatamo odluke koje su štetne za općinu i gađane. Također je vidljivo da nije istina da Klub vijećnika SDA ne podržava inicijative koje dolaze od drugih političkih opcija ma kakve one bile. Sve što je stvarno i dugoročno korisno za građane općine Zavidovići Klub vijećnika SDA će nastaviti podržavati bez obzira od koga dolazile inicijative ili prijedlozi odluka a ono što nije u interesu građana ili očuvanja izgrađenih vrijednosti nećemo podržavati.

 

 

Klub vijećnika SDA