Općinska organizacija SDA Zavidovići

TRIBINA SDA ZAVIDOVIĆI

Dana 04.08.2018. godine u prostorijama MO Rujnica održana je prva tribina OO SDA Zavidovići, gdje je prisutnim mještanima prezentovana platforma za Opće izbore 2018-2026 godine i smjernice za njenu implementaciju. Na skupu su se obratili kandidat za Parlament Federacije BiH Mensur Sinanović, aktuelni Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi Ze-do kantona, te kandidati za skupštinu Ze-do kantona Mirnes Burkić i Edina Karahasanović. U konstruktivnoj diskusiji sa prisutnim mještanima kandidati su  dali odgovore na sva postavljena pitanja. Najviše se razgovaralo o implementaciji projekata od vitalnog značaja za ovu MZ, kao i pozitivnim stvarima koje su učinjene u ranijim godinama za ovo područje.

SDA 12 novo

SDA slika 2