Općinska organizacija SDA Zavidovići

Tribine OO SDA Zavidovići u MO Klek, Potklečje-GM, Pašin Konak i Mećevići

og vikenda održane su  tribine Stranke demokratske akcije (SDA) na kojoj su u svojstvu gostiju, prisustvovali kandidati na predstojećim izborima, Mensur Sinanović, kandidat za Predstavnički dom Parlamenta F.BiH, Arminka Memišević, kandidatkinja za Predstavnički dom Parlamenta F.BiH, Amira Hadžić, kandidatkinja za Skupštinu ZE-DO kantona i Mirnes Burkić, kandidat za Skupštinu ZE-DO kantona. 

Tiribine su održane u slijedećim MO i to skupa za MO Klek i Potklečje GM, te za MO Pašin Konak i MO Mećevići.
Ovom prilikom prezentirana je Agenda Stranke demokratske akcije do 2026.godine, te Platforma SDA u mandatnom periodu 2018-2022. godine.
Kandidati na predstojećim izborima, kratko su se predstavili, a potom su uslijedili konstruktivni razgovori sa članovima mjesnih odbora. Sačinjena je kratka analiza do sada urađenih aktivnosti na polju promocije Stranke i kandidata, a ovom prilikom izneseni su i prijedlozi o budućim planovima koji slijede u predizbornom periodu.

Prema utvrđenim analizama, povjereništvo SDA Zavidovići može biti zadovoljno rezultatima sa terena, koji govore da su, u do sada posjećenim mjesnim zajednicama, prepoznati i podržani kadrovi SDA Zavidovići, koji su na listama na predstojećim državnim izborima.

Ovog vikenda na održanim tribinama SDA Zavidovići, odlučno potvrđen stav o značaju snažne SDA, neophodne u odbrani suvereniteta i cjelovitosti BiH.

mm 2 mm 1 p k 1