Općinska organizacija SDA Zavidovići

Zakazana vanredna sjednica!

Shodno zahtjevima građana koji su izneseni na protestima 13.10.2022. godine, zakazana je 1. Vanredna sjednica gradskog vijeća Zavidovići za 18.10.2022. godine, sa početkom u 14:00h.

Sjednica je zakazana sa jednom tačkom dnevnog reda, koja glasi: “Informacija o realizaciji Odluke gradskog vijeća Zavidovići o davanju saglasnosti Gradonačelniku Grada Zavidovići za pristupanje postupku kupovine parne lokomotive, broj: 01-04-1891/22-AP-5”

Stoji u saopćenju predsjedavajuće Gradskog vijeća Erne Merdić Smailhodžić