Općinska organizacija SDA Zavidovići

Aktivnosti zastupnice SDA Erne Merdić Smailhodžić sa 8. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

Dana 16.05.2023. godine održana je 8. redovna sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona kantona, gdje je Erna Merdić Smailhodžić, zastupnica SDA, podnijela:

– zastupničko pitanje: Plan značajnije rekonstrukcije i adaptacije regionalne ceste R-466, dionica Zavidovići-Kamenica,

S obzirom na činjenicu kako pomenutu dionicu puta, inače u nadležnosti kantona, koriste brojni Zavidovićani, ponajviše mještani sliva rijeke Gostović, a koja svojim trenutnim stanjem nastalim klizištima i odronima, zbog čega se na pojedinim dijelovima saobraćaj odvija jednosmjerno, predstavlja potencijalnu opasnost za učesnike u saobraćaju, te pješake, među kojima su i učenici, zastupnica SDA Erna Merdić Smailhodžić je podnijela zastupničko pitanje upućeno nadležnom ministarstvu, Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, u vezi sa planiranjem značajnije rekonstrukcije i adaptacije ovog putnog pravca.

Inicijativa za planiranje novčanih sredstava prilikom rebalansa budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za dogradnju zgrade JU Centar za socijalni rad Zavidovići.

Imajući u vidu kako postojeći objekat JU Centar za socijalni rad Zavidovići ne ispunjava uslove propisane Pravilnikom o standardima za rad i pružanje usluga u ustanovama socijalne zaštite u FBiH (Sl.novine FBiH, broj 15/13), te kako je neophodno izvršiti dogradnju/proširenje objekta, kako bi se obezbijedili uslovi za nesmetano obavljanje poslova iz nadležnosti Centra, zastupnica Erna Merdić Smailhodžić je podnijela Inicijativu za planiranje novčanih sredstava prilikom rebalansa budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za dogradnju JU Centar za socijalni rad Zavidovići, a kako bi nadležno ministarstvo, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, tom prilikom planiralo izdvajanje potrebnih novčanih sredstava predviđenih projektom dogradnje/proširenja.