Općinska organizacija SDA Zavidovići

Javna rasprava po Nacrtu Budžeta općine Zavidovići za 2017. godinu i Nacrtu odluke o izvršavanju Budžeta općine Zavidovići za 2017. godinu

Općinsko vijeće Zavidovići na 2.sjednici održanoj 14.12.2016.godine, razmatralo je i usvojilo Nacrt Budžeta općine Zavidovići za 2017.godinu i Nacrt odluke o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za 2017.godinu.

Nacrt Budžeta općine Zavidovići za 2017. godinu i Nacrt odluke o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za 2017.godinu dostavljen je na javnu raspravu zainteresovanim pravnim i fizičkim licima.

Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništvo organizuje javnu raspravu koja će se održati 17.12.2016.godine (SUBOTA) u 11,00 sati u Velikoj sali Općine Zavidovići.

Svoje prijedloge, mišljenja i sugestije sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti pismeno, odnosno usmeno po Nacrtu Budžeta općine Zavidovići za 2017.godinu i Nacrtu odluke o izvršenju Budžeta za 2017.godinu u roku od 5 dana (od 14.12.2016.godine do 19.12.2016. godine).

Za sve informacije po predmetnim nacrtima, zainteresovana pravna i fizička lica mogu se obratiti u kancelariju broj 317 – III sprat Općine Zavidovići.

PREUZIMANJE:
Poziv na javnu raspravu po Nacrtu Budžeta općine Zavidovići za 2017. godinu i Nacrt odluke o izvršenju Budžeta općine Zavidovići z a2017. godinu

Zaključak Općinskog vijeća Zavidovići po Nacrtu Budžeta općine Zavidovići za 2017. godinu

Nacrt Budžeta općine Zavidovići za 2017. godinu

Zaključak Općinskog vijeća Zavidovići po Nacrtu Budžeta općine Zavidovići za 2017. godinu

Nacrt odluke o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za 2017. godinu