Općinska organizacija SDA Zavidovići

POŠTOVANI KANDIDATI, BUDUĆI VOZAČI MOTORNIH VOZILA

Koristimo ovu priliku da vam, sasvim otvoreno, damo nekoliko informacija i upozorenja s ciljem vaše zaštite u procesu polaganja ispita za vozača motornih vozila, kako ne biste podlegli raznim pritiscima i eventualno postali saučesnici u vršenja krivičnih djela davanja, odnosno uzimanja mita.

Od 01. novembra 2007. godine polaganje ispita za vozače motornih vozila na području Zeničko – dobojskog kantona je u nadležnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta. S tim u vezi preduzeli smo opsežne aktivnosti na planu što bolje organizacije provođenja ispita, te u ovaj posao uključili moralne, visokoobrazovane, stručne i korektne kadrove, kako bismo preduprijedili sve dosadašnje negativne aktivnosti pojedinaca usmjerene na mito i korupciju u ovoj oblasti. U ovim aktivnostima smo dosta uspjeli, jer smatramo da ispit položi onaj kandidat koji pokaže dovoljno znanja, bez ikakve pomoći i intervencije, ali postoje i dalje određene naznake da nekim licima to ne ide u prilog.

Moramo posebno naglasiti da smo sa većinom autoškola i instruktora vožnje uspostavili korektnu saradnju, ali nažalost ima i negativnih izuzetaka. To potvrđuju i dalje neke naznake da određena lica od kandidata, potpuno nelegalno, traže i možda uzimaju novac da ga „uruče ispitivaču“, kako bi im oni, navodno, „pomogli“ da polože ispit. Novac po svemu sudeći zadržavaju za sebe, te iako kandidat legalno bez problema položi ispit, kandidatu kažu da je novac uručen ispitivaču. Sa druge strane, ako kandidat ne položi ispit, onda je izgovor da „ispitivač nije njegov čovjek“ i da će to pokušati realizirati na narednom ispitu. Zato Vas molimo i upozoravamo da ne nasjedate na ovakve i slične ponude, jer one imaju obilježje krivičnog djela za koje ste i Vi odgovorni. Napokon, činimo sve da ispit položi samo onaj ko pokaže dovoljno znanja da može sigurno upravljati motornim vozilom. Odlučni smo da s naše strane poduzmemo sve mjere da naši ispitivači svoj posao radi visoko profesionalno i moralno, a u slučaju da ustanovimo da neko od njih taj posao ne radi profesionalno i časno, prema istim ćemo poduzeti odgovarajuće mjere. S tim u vezi pozivamo Vas da sva saznanja o mitu i korupciji u ovoj oblasti prijavite na naš telefon broj: 032/460-840, i/ili putem e-maila: min.obrazovanje@zdk.ba ili na adresu: Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport,  Kučukovići broj: 2., Zenica.

Na kraju, ne zaboravite da neosposobljen vozač, ukoliko upravlja motornim vozilom, dovodi u životnu opasnost prvenstveno sebe, a potom i sve druge učesnike u saobraćaju.

Želimo vam uspješno polaganje ispita za vozače motornih vozila.

M I N I S T A R
Mensur Sinanović

Dodatak:

Letak protiv korupcije

Preuzeto sa www.zdk.ba