Općinska organizacija SDA Zavidovići

Svečano otvaranje područne škole JU Prve osnovne škole Zavidovići

U poplavama iz maja 2014.godine je, pored ostalih stambenih objekata u Lovnici, nastradala u osnovna škola, koja je inače područna jedinica JU Prve osnovne škole u Zavidovićima. Školu je pored obimnih padavina, dodatno uništilo i klizište koje se pokrenulo u njenoj neposrednoj blizini, a koje se aktiviralo zbog podzemnih voda i velikih količina padavina. Iako je stara škola bila u jako lošem stanju, sa ispucalim zidovima i uopće lošim uslovima, hrabri nastavnici su odlučili da ipak održavaju nastavu i osiguraju da djeca sa tog prodručja ipak ne zaostaju u nastavi za svojim vršnjacima.

Uz pomoć UNDP-a, OSCE-a i Vlade Kantona, napravljena je nova škola, na sigurnoj lokaciji, koja je danas svečano otvorena. Vrpcu su presjekli Federalna ministrica za nauku… gospođa Elvira Dilberović, premijer vlade ZE-DO kantona gosp. Miralem Galijašević i gosp. Adis Arifagić, projekt menadžer UNDP-a u BiH.

Nova škola ima moderan i veseo dizajn, i školarci sa velikom radošću kreću u nove školske pobjede.

Posjeti centralnoj Prvoj osnovnoj školi u Zavidovićima prisustvovali su Miralem Galijašević, premijer ZDK, Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, Suad Omerašević, načelnik općine Zavidovići, kao i privrednici iz Turske.