Općinska organizacija SDA Zavidovići

NAČELNIK HAŠIM MUJANOVIĆ MORA UKINUTI POVEĆANJE CIJENE ZA ODVOZ OTPADA

sssssssssssssssssssssssssssssssssddddddddddddddddddaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
SDA ZAVIDOVIĆI TRAŽI OD OPĆINSKOG NAČELNIKA HAŠIMA MUJANOVIĆA DA HITNO STAVI VAN SNAGE ODLUKU O POVEĆANJU CIJENE ZA ODVOZ OTPADA!

SDA Zavidovići je stava da ne treba ići sa povećanjem cijena na teret građana, već da se razlika u cijeni za odvoz otpada treba obezbijedi iz budžetskih sredstava.

Nije se navršio ni cijeli mjesec dana kako smo pisali da su Smart televizija, a potom i portal Zdići.info objavili poruku načelnika Hašima Mujanovića kako se može riješiti problem obustavljenog odvoza otpada na RD Mošćanica u Zenici, gdje je pritom načelnik iznio niz neistina, obmana, kleveta, ucjena i sl.

Da je tako kako smo pisali, upravo se pokazalo na ovom primjeru kada je JKP Radnik doo Zavidovići prisilom morao donijeti odluku o primijeni odredbe iz Cjenovnika za povećanje cijene za komunalnu uslugu jer načelnik Hašim Mujanović izbjegava da delegira tačku razmatranje Cjenovnika pred Općinskim vijećem Zavidovići.

Podsjetimo javnost da je načelnik Hašim Mujanović dana, 21.08.2019 godine posjetio Regionalnu deponiju „Mošćanica“, a povodom regulisanja dugovanja Komunalnog preduzeća prema Mošćanici. Tada je Hašim Mujanović plasirao informacije i izrazio zadovoljstvo postignutim dogovorom o otplati duga RD „Mošćanica“. Ubrzo nakon toga dolazi od Mošćanice Zenica zabrana odlaganja otpada zbog duga, što Hašim Mujanović vrlo brzo plaća iznos od 50.000 KM i time zabrana biva ukinutom. Također poslije samo par dana Hašim Mujanović ponovo vrši plaćanje duga prema Mošćanici u iznosu od 64.000 KM. Postavimo svi pitanje, kako i na koji način načelnik troši pare građana, a da isto nije bilo predviđeno u budžetu.
Rebalans budžeta za 2019. godinu koji nije prošao na zadnjoj sjednici Općinskog vijeća (a za koji su glasali vijećnici SDP-a, SBB-a, GDS-a i dr. samostalni strijelci), Općinski načelnik isti ponovo upućuje na sjednicu Općinskog vijeća zakazanu za dan 04.12.2019. godine, iako je Komisija za propise i statut donijela zaključak da se o tome mora prethodno izjasniti Općinsko vijeće jer akt koji nije jednom prošao na vijeću ne može ponovo doći na razmatranje prije nego što protekne rok od 6 mjeseci. Ovakav rebalans budžeta će dakako opet podržati vijećnici SDP-a, SBB-a, GDS-a, sada i vijećnici ASDA-a, te eventualno samostalni strijelci koji se prodaju. Dakle, obezbijeđene su ruke onih koji sudjeluju u nezakonitom trošenju sredstava građana. Kao poklon za navedeno Hašim Mujanović je udovoljio amandmanima SDP-a, ovih dana su se izvodili radovi na putu za Dubravicu, prodaja stanova, zapošljavanje kćerke u Općinu i dr. je dug prema SBB-u, radovi na području MZ Kovači je dug prema GDS-u, a dug prema ASDA ćemo ostaviti za naredno saopćenje. Neka se javnost zapita u čijem se interesu sve ovo radi?

O važnosti ne usvajanja rebalansa budžeta vijećnici SDA su već govorili na samoj sjednici, a detaljno smo kazali i u ranijem Saopćenju za javnost.

Zabrana odvoza otpada na Mošćanicu nije bila nabolji potez Hašima Mujanovića da mu rebalans budžeta prođe. S obzirom da je plan A propao, načelnik Hašim Mujanović sada prelazi na plan B i u rebalans budžeta uvrštava povećanje iznosa prema Mošćanici Zenica, i to ne samo za ovih uplaćenih 114.000 KM već sada povećava iznos na 300.000 KM, a razlog je naravno poznat da rebalans budžeta prođe jer možemo biti zatrpani smećem.

Vjerovatno se pitate kakve veze sada ima sve ovo oko rebalansa budžeta sa poskupljenjem cijene za odvoz otpada. Ima itekako! Kad načelnik u više navrata nije htio da prođe cjenovnik koji je predviđao manju cijenu za odvoz otpada, priča oko rebalansa budžeta je svakako idealna prilika da se zametne trag. Ne zaboravimo da je načelnik bio na Mošćanici Zenica oko pregovaranja za dug, a posljedica svega jeste da poveća cijene svih komunalnih usluga kako je i tražio da na vijeće dođe cijeli cjenovnik, a ne samo za odvoz otpada.

Zbog svega navedenog SDA Zavidovići traži od načelnika Hašima Mujanovića da hitno poduzme sve mjere da se ukine odluka o povećanju cijene za odvoz otpada, da cjenovnik sa svojim mišljenjem dostavi za sjednicu za 04.12.2019. godinu na koji trebaju da se izjasne svi vijećnici.

SDA Zavidovići je stava da ne treba ići sa povećanjem cijena na teret građana, već da se razlika u cijeni za odvoz otpada treba obezbijedi iz budžetskih sredstava.

Press SDA Zavidovići