Općinska organizacija SDA Zavidovići

Restauracija nacionalnog spomenika Stara džamija u mjestu Rujnica

Mještani Rujnice na čelu sa Šefikom Turkovićem, uz pomoć i podršku Erne Merdić Smailhodžić, predsjedavajuće GV Zavidovići i predsjednice Povjereništva OO SDA Zavidovići, te Mensura Sinanovića, obradovani su informacijom da je na današnjoj sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona donesena Odluka o sufinansiranju projekta „Restauracija nacionalnog spomenika Stara džamija u mjestu Rujnica“. Valja napomenuti da je Odluka donesena na insistiranje Mirnesa Bašića, premijera ZDK, a odobrena su sredstva u iznosu od 46.578 maraka.

Za realizaciju pomenute odluke zadužuju se Ministarstvo rada i socijalne politike i Ministarstvo finansija.

Pored toga Osnovnoj školi Gostović odobren je iznos u visini od 10. 000 maraka za sanaciju objekta.

Zaključkom o usvajanju dopune Programa utroška budžetskih i za korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2022.godinu, za finansiranje preventivnih mjera, Zavidovićima je odobreno 100.000 maraka na ime ugroženosti putne komunikacije i stambenih objekata.