Općinska organizacija SDA Zavidovići

Vlada Ze-do kantona dala saglasnost općini Zavidovići da raspiše tender za izgradnju vodovoda „Rasječenica“, „Pašin Konak“ i kanalizacione mreže „Vučjak i Dragovac“

Nakon što je Vlada Zeničko-dobojskog kantona izdvojila 280.000 KM za vodovod “Rasječenicu”, 150.000 KM za vodovod “Pašin Konak” i 40.000 KM za kanalizacionu mrežu na području Vučjak i Dragovac, to je na na 17. sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 08.08.2019. godine donesen Zaključak o davanju glasnosti Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da može na Općinu Zavidovići prenijeti poslove provođenja postupka javne nabavke za realizaciju projekata „Izgradnja vodovoda Rasječenica Brezik za naselja u MZ Brezik, MZ Krivaja, MZ Krivaja-Smailbašići i MZ Pašin Konak“, „Vodosnabdijevanje prostorne cjeline MZ Pašin Konak“ i „Kanalizaciona mreža za dio područja uz ulicu Mehmed Spaho dijela naselja Vučjak i naselja Dragovac“, za izvođenje radova i vršenje stručno-tehničkog nadzora.

Očekujemo da će općina Zavidovići ubrzo raspisati tender i provesti postupak javne nabavke, te izabrati najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje navedenih radova.

vlada 2