Općinska organizacija SDA Zavidovići

Amandmanom SDA Zavidovići povećan transfer nezaposlenim porodiljama na 20.000 KM

Predloženi iznos od 10.000 KM povećan je sada na 20.000 KM.

SDA Zavidovići je na današnjoj sjednici Općinskog vijeća Zavidovići podnijela Amandman na Prijedlog Budžeta općine Zavidovići za 2020. godinu kojim je traženo da se nezaposlenim porodiljama poveća naknada sa planiranih 10.000 KM na iznos od 20.000 KM. Ovaj amandman je dobio podršku 16. vijećnika.

Općinski načelnik Hašim Mujanović je bio protiv navedenog amandmana, kao što su bili protiv i vijećnici SDP-a, SBB-a, ASDA-a, GDS-a.