Općinska organizacija SDA Zavidovići

GRAD ZAVIDOVIĆI

Gradski vijećnici

1. Erna Merdić Smailhodžić, predsjedavajuća gradskog vijeća

2. Hakija Bošnjaković, predsjednik Kluba vijećnika SDA Zavidovići

3. Hakija Osmić

4. Almin Dohranović

5. Šefik Jusić

6. Rasim Mujić