Općinska organizacija SDA Zavidovići

IZVRŠNI ODBOR SDA ZAVIDOVIĆI


Članovi Izvršnog odbora SDA Zavidovići


[su_row][su_column size=”1/3″]Suad Omerašević[/su_column] [su_column size=”1/3″]SDA Zavidovići[/su_column] [su_column size=”1/3″]Predsjednik[/su_column][/su_row]

[su_row][su_column size=”1/3″]Almin Husanović[/su_column] [su_column size=”1/3″]SDA Zavidovići[/su_column] [su_column size=”1/3″]Potpredsjednik[/su_column][/su_row]

[su_row][su_column size=”1/3″]Amir Mehić[/su_column] [su_column size=”1/3″]SDA Zavidovići[/su_column] [su_column size=”1/3″]Predsjednik kluba vjećnika[/su_column][/su_row]

[su_row][su_column size=”1/3″]Amira Hadžić[/su_column] [su_column size=”1/3″]SDA Zavidovići[/su_column] [su_column size=”1/3″]Predsjednica Asocijacije žena[/su_column][/su_row]

[su_row][su_column size=”1/3″]Belmin Avdičević[/su_column] [su_column size=”1/3″]SDA Zavidovići[/su_column] [su_column size=”1/3″]Predsjednik AM SDA[/su_column][/su_row]

[su_row][su_column size=”1/3″]Hajrudin Čamdžić[/su_column] [su_column size=”1/3″]SDA Zavidovići[/su_column] [su_column size=”1/3″]Sekretar[/su_column][/su_row]

[su_row][su_column size=”1/3″]Besim Avdić[/su_column] [su_column size=”1/3″]SDA Zavidovići[/su_column] [su_column size=”1/3″]Član[/su_column][/su_row]

[su_row][su_column size=”1/3″]Nermin Halilčević[/su_column] [su_column size=”1/3″]SDA Zavidovići[/su_column] [su_column size=”1/3″]Član[/su_column][/su_row]

[su_row][su_column size=”1/3″]Hakija Osmić[/su_column] [su_column size=”1/3″]SDA Zavidovići[/su_column] [su_column size=”1/3″]Član[/su_column][/su_row]

[su_row][su_column size=”1/3″]Elvedin Huskić[/su_column] [su_column size=”1/3″]SDA Zavidovići[/su_column] [su_column size=”1/3″]Član[/su_column][/su_row]

[su_row][su_column size=”1/3″]Nusret Ćatić[/su_column] [su_column size=”1/3″]SDA Zavidovići[/su_column] [su_column size=”1/3″]Član[/su_column][/su_row]

[su_row][su_column size=”1/3″]Sevad Mustafić[/su_column] [su_column size=”1/3″]SDA Zavidovići[/su_column] [su_column size=”1/3″]Član[/su_column][/su_row]

[su_row][su_column size=”1/3″]Nijaz Humkić[/su_column] [su_column size=”1/3″]SDA Zavidovići[/su_column] [su_column size=”1/3″]Član[/su_column][/su_row]

[su_row][su_column size=”1/3″]Mersiha Bećirović[/su_column] [su_column size=”1/3″]SDA Zavidovići[/su_column] [su_column size=”1/3″]Član[/su_column][/su_row]

[su_row][su_column size=”1/3″]Haris Ćatić[/su_column] [su_column size=”1/3″]SDA Zavidovići[/su_column] [su_column size=”1/3″]Član[/su_column][/su_row]

[su_row][su_column size=”1/3″]Musad Halilović[/su_column] [su_column size=”1/3″]SDA Zavidovići[/su_column] [su_column size=”1/3″]Član[/su_column][/su_row]

[su_row][su_column size=”1/3″]Hazim Avdić[/su_column] [su_column size=”1/3″]SDA Zavidovići[/su_column] [su_column size=”1/3″]Član[/su_column][/su_row]

[su_row][su_column size=”1/3″]Semir Muhić[/su_column] [su_column size=”1/3″]SDA Zavidovići[/su_column] [su_column size=”1/3″]Član[/su_column][/su_row]

[su_row][su_column size=”1/3″]Edin Mujkić[/su_column] [su_column size=”1/3″]SDA Zavidovići[/su_column] [su_column size=”1/3″]Član[/su_column][/su_row]

[su_row][su_column size=”1/3″]Ahmet Parlić[/su_column] [su_column size=”1/3″]SDA Zavidovići[/su_column] [su_column size=”1/3″]Član[/su_column][/su_row]