ASOCIJACIJA ŽENA SDA ZAVIDOVIĆI


Amira Hadžić
AŽ SDA Zavidovići
Predsjednik

Fatima Čahtarević
AŽ SDA Zavidovići
Član

Selma Ćatić
AŽ SDA Zavidovići
Član

Fatima Šabić
AŽ SDA Zavidovići
Član

Adisa Pašić
AŽ SDA Zavidovići
Član

Mladenka Husić
AŽ SDA Zavidovići
Član

Mirela Saletović
AŽ SDA Zavidovići
Član

Mirsada Faljić
AŽ SDA Zavidovići
Član

Sadeta Parlić
AŽ SDA Zavidovići
Član

Alma Čamdžić
AŽ SDA Zavidovići
Član

Amerisa Muhić
AŽ SDA Zavidovići
Član

Asocijacija  žena kao oblik aktivnosti članica i simpatizera, slijedi i provodi programske ciljeve Stranke demokratske akcije s ciljem jačanja i promoviranja temeljnih vrijednosti stranke u BH društvu, i to putem:

 • – organiziranja zajedničkog djelovanja žena članova Stranke demokratske akcije i simpatizera SDA na poboljšanju položaja i uloge žena u organima SDA,
 • – poticanje javnog i političkog djelovanja žena i njihovog većeg učešća u procesu donošenja strateških odluka,
 • – razvijanje svijesti i afirmacije prava žena u smislu radno pravnog i socio-ekonomskog položaja žena,
 • – poboljšanje ekonomskog standarda žena,
 • – očuvanje tradicije, kulture i zdrave porodice,
 • – stvaranje preduslova za jednakopravan položaj u kontekstu usklađivanja prirodne i kulturne pozicije žena sa njenim radnim i političkim angažmanon,
 • – edukacija žena – političko obrazovanje žena članica SDA,
 • – osiguranje ravnomjerne zastupljenosti žena u svim segmentima društva,
 • – zaštite zdravlja , poboljšanje i isticanje važnosti i značaja temeljnih vrijednosti porodice u društvu, kroz odgoj djece , zaštitu  zdravlja i prava djeteta te značaju obrazovanja djece kako za njih same tako i za BH društvo,
 • – afirmaciji žena u ukupnom društvenom poretku,
 • – zaštite žena od nasilja svake vrste (  porodici, na radnom mjestu i društvu).

Sve akcije i projekti Asocijacije žena SDA, se sprovode u cilju afirmiranja  SDA, te privlačenja simpatizera i novih članova  SDA, kao i što masovnije  i aktivnije  učešće žena u političkom, javnom i kulturnom  životu te promociji i povećanju aktivnosti  društvenog korisnog rada u lokalnoj zajednici.