Općinska organizacija SDA Zavidovići

POVJERENIŠTVO ASOCIJACIJE MLADIH

1. Armin Bahtijarević, povjerenik

2. Aida Husić

3. Dženan Ćatić

4. Midhat Sinanović

5. Jasmin Turković