Općinska organizacija SDA Zavidovići

Kandidati SDA za Lokalne izbore 2020 godine

Izvršni odbor SDA Zavidovići, na prijedlog Kadrovske komisije, nakon što je izabrao kandidata za Načelnika općine Zavidovići, utvrdio je i Listu kandidata za Općinsko vijeće Zavidovići na predstojećim Lokalnim izborima.

KANDIDAT ZA NAČELNIKA OPĆINE ZAVIDOVIĆI: NAGIB MUJKIĆ

KANDIDATI ZA OPĆINSKO VIJEĆE ZAVIDOVIĆI:

1. Burkić Mirnes- nosilac liste
2. Memagić Džemanina
3. Osmić Hakija
4. Avdić Damir
5. Čahtarević Selma
6. Mahovac Sead
7. Bošnjaković Hakija
8. Saletović Amerisa
9. Sojkić Selma
10. Jusić Šefik
11. Merdić-Smailhodžić Erna
12. Huskić Elvedin-Čepel
13. Zaimi-Hrvić Rijalda
14. Parlić Mirsad
15. Mujkić Izet
16. Ćatić Nusreta
17. Buljubašić Emsir
18. Husić Aida
19. Huskić Hasib
20. Mušić Rasim
21. Bećiragić Edna
22. Kadrić Elmir
23. Hodžić Sinanović Sabrina
24. Mujkić Rasim
25. Bukvić Adnan
26. Mehanović Elna
27. Zambaković Nazif
28. Kalabić Alma
29. Kapetanović Amel
30. Muhić Dževdet
31. Keserović Mubera
32. Husić Jasmin
33. Horozović Azra
34. Dohranović Almin