Općinska organizacija SDA Zavidovići

KANDIDATI SDA ZAVIDOVIĆI

Erna Merdić - Smailhodžić

Erna Merdić Smailhodžić, rođena 1992. godine. Po zanimanu Magistar pravnih nauka, poduzetnica, predsjedavajuća Gradskog vijeća Zavidovići I Predsjednica Povjereništva OO SDA Zavidovići i članica Predsjedništva Asocijacije mladih SDA BiH.

Hakija Bošnjaković

Hakija Bošnjaković, rođen 1975. godine. Po zanimanju diplomirani inžinjer medicinske radiologije, zaposlen u JU “Dom zdravlja Zavidovići, vijećnik Gradskog vijeća Zavidovići, član Povjereništva OO SDA Zavidovići i predsjednik Kluba vijećnika u Gradskom vijeću Zavidovići.

Rasim Mujkić

Rasim Mujkić, rođen 1973. godine. Po zanimanju drvni tehničar, zaposlen u JKP “Radnik” d.o.o. Zavidovići, vijećnik u Gradskom vijeću Zavidovići i clan Povjereništva OO SDA Zavidovići.