Općinska organizacija SDA Zavidovići

OBMANE I UCJENE OPĆINSKOG NAČELNIKA HAŠIMA MUJANOVIĆA

U režiji Općinskog načelnika Zavidovići Hašima Mujanovića, Smart televizija, a potom i portal Zdići.info objavili su 08.11.2019. godine poruku načelnika Hašima Mujanovića kako se može riješiti problem obustavljenog odvoza otpada na RD Mošćanica u Zenici, a u kojem obraćanju je izneseno niz neistina, obmana, kleveta, ucjena i sl.
Od Smart televizije kao i portala Zdići.info tražimo da objave naše Saopćenje kao demant.

Komunalno preduzeće „Radnik“ od jula mjeseca 2017. godine, kada je zatvorena općinska deponija Ekonomija, sav prikupljeni otpad transportuje i odlaže na RD „Mošćanica“.
Načelnik Hašim Mujanović je taj koji je te 2017. godine išao na deponiju „Ekonomija“ i obećavao mještanima da tu neće biti odlaganja otpada i da nema izgradnje sortirnice za otpad na „Ekonomiji“. Za to vrijeme dok je kupovao potreban mir, s druge strane Hašim Mujanović je izdejstvovao građevinsku dozvolu za izgradnju sortirnice na „Ekonomiji“. Na sjednici Općinskog vijeća kazao je da Općina ima građevinsku dozvolu i da je za njega jedina lokacija za izgradnju sortirnice za otpad „Ekonomija“. Da se to ispostavilo sve tačnim nedavno je Hašim Mujanović pozvao na sastanak mještane iz naselja „Grab“ i tražio od njih da se vrši pretovar otpada na Ekonomiji, zašto su pozvani odbacili takvu namjeru i plan Mujanovića, naravno imajući u vidi šta im je sve obećao. Ovo je očit primjer na što je sve načelnik Hašim Mujanović spreman kada je riječ o obmanjivanju javnosti.
Za ove dvije godine koliko traje agonija oko problematike odlaganja i transporta otpada, načelnik nije rješavao ništa, a svo to vrijeme lopticu je prebacivao na Komunalno preduzeće i Općinsko vijeće. Prisjetimo se koliko su puta čelni ljudi iz Komunalnog bili na sjednicama Općinskog vijeća i prezentovali neka od rješenja nastale situacije, ali je Načelnik vješto izbjegavao da riješi problem želeći se na taj način revanširati svojim neistomišljenicima.

Dana, 21.08.2019 godine Općinski načelnik Hašim Mujanović posjetio je Regionalnu deponiju „Mošćanica“. Povod posjete jeste razgovor o trenutnom dugovanju prema Mošćanici koje je tada iznosilo oko 170.000,000 KM.
Nakon toga putem svojih sredstava informisanja Općinski načelnik plasira informacije i izražava zadovoljstvo postignutim dogovorom o otplati duga RD „Mošćanica“.
Međutim, dug ne da se nije otplaćivao nego se i gomilao što će dovesti do obustave odlaganja otpada na RD „Mošćanica“ a dug na dan 04.11.2019. godine iznosi 265.923,44 KM.
Općinski načelnik Hašim Mujanović kazao je „Kompletna situacija je dodatno zakomplikovana krajem augusta, odnosno početkom septrembra mjeseca kada smo obavili razgovor sa direktorom RD Mošćanica kada smo na neki način dogovorili i reprogram duga“ .
Da je Općinskom načelniku potrebna drama i problem iz kojeg bi izašao kao pobjednik pokazuje i ova situacija kada nakon samo par dana plasira informaciju da je obezbijedio sredstva u iznosu od 50.000,00 KM za izmirenje dijela duga prema JP „Regionalna deponija Mošćanica“ koja su uplaćena 06.11.2019. godine, te da će ostatak duga biti izmiren u narednom periodu. Postavlja se pitanje kako sada Načelnik može da plati taj dug. Gdje mu je tu sada Općinsko vijeće.
Do kada Općinski načelnik planira budžetska sredstva (sredstva građana) da smatra svojim ostaje da se vidi.
Očigledno je da je Općinskom načelniku Hašimu Mujanoviću stalo do usvajanja Rebalansa budžeta i krpanja prekomjernog trošenja pojedinih stavki budžeta, a na štetu najugroženijih slojeva društva.
Vjerovatno se pitate zašto je baš sada sve kulminiralo. U mjesecu junu ove godine Načelnik je donio rješenje kojim je izvršio preraspodjelu sredstava u budžetu za 2019. godinu i tako smanjio sredstva sa transfera za Merhamet, za sport, kulturu, socijalno ugrožene, boračku populaciji itd. Navedenom Odlukom Hašim Mujanović je trebao da sa iznosom od 114.000 KM plati dug za RD Mošćanica. No, do plaćanja tih sredstava nije došlo. Zašto? Odgovor se krije u rebalansu budžeta. Također Općinski načelnik je donio akt kojim je također izvršio umanjenje sredstava sa značajnih transfera i ta sredstva preusmjerio na plaćanje po sudskim presudama zaposlenika općine Zavidovići, a među kojima su njegovi odani ljudi koji su inkasirali iznose i preko 40.000 KM. Šta se sve krije iza takve odluke, i koje su sve odluke donesene, ne možemo u ovom trenutku pretpostaviti obzirmo da se navedeni dokumenti kriju u Općini i da nisu dostupni javnosti.

Dešavanja na posljednjoj 39. sjednici Općinskog vijeća Zavidovići pokazala su da je aktuelni načelnik Hašim Mujanović izvršio prekoračenje trošenja sredstava u budžetu, a da za isto nije imao pravnog osnova. Ako rebalans budžeta ne prođe slijedi krivična odgovornost. Zvao je Hašim Mujanović mnoge, pregovarao, vješto izigravao, obmanjivao, samo da bi mu rebalans budžeta prošao, ali ne prođe.
Blokada odvoza otpada bila je nabolji potez Hašima Mujanovića samo da mu rebalans budžeta prođe.

Sve što je izrežirao počinje se urušavati.
Tražio je Hašim Mujanović da se donese cjenovnik komunalnih usluga sveobuhvatan, ali nije rako da je time želio da poskupe i ostalo usluge, posebno je tražio da se poveća cijena za grijanje (kako on to kaže cijena treba biti veća za gospodu u gradu) dok su iz Komunalnog naravno to odbijali znajući da ne može ići takvo poskupljenje. Ako vi načelniče niste nadležni za Komunalno preduzeće kao što tvrdite, kako ćete onda dovesti drugog partnera koji će odvoziti otpad, zašto ste išli na dogovor sa direktorom RD Mošćanica, zašto ste platili dug za otpad RD Mošćanici….sve su to nadležnosti vjerovatno načelniče nekog tamo drugog.
Zašto ne kaže načelnik Hašim Mujanović da je predložio povećanje cijena za odvoz otpada na 2,71 KM. Da je njemu stalo do građana, ne bi krišom donosio odluke o preraspodjeli budžetskih sredstava u korist sudskih presuda, jer što je planirano za 12 mjeseci Načelnik je potrošio samo za nekoliko mjeseci i time prekoračio trošenje sredstava iz budžeta za više od 100.000 KM samo za plaćanje po sudskim presudama, da ne navodimo prekoračenje trošenja sredstava za izvršene radove koji se trebaju tek (nakon usvajanja rebalansa budžeta) ugovorom ozakoniti.
U svom saopćenju općinski načelnik Hašim Mujanović je poručio: „ili ćemo naći drugog privatnog partnera koji će voziti otpad za koga će Općina iznaći sredstva i da plati ili ćete zakazati sjednicu vijeća da vratimo na dnevni red rebalans budžeta i ukoliko općinski vijećnici žele vratiti ovu tačku na dnevni red mi odmah imamo rješenje“. Šta nam to poručuje Načelnik?! Da se radi o klasičnoj ucjeni jasno je svima.

Načelniče Mujanoviću kada izgradite prugu mira, otvorite fabriku traktora, dovedete sve te silne investitore sa kojima ste se slikali, tada možete dovesti i privatnog partnera za odvoz otpada. A što se tiče rebalansa budžeta jedino i ispravno rješenje je adresa tužilaštva.

Pozivamo vas Načelniče da barem u ovoj zadnjoj godini mandata uradite nešto korisno za ovu zajednicu i da se upoznate sa svojim nadležnostima, trebat će Vam.

OO SDA Zavidovići

sssssssssssssssssssssssssssssssssddddddddddddddddddaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa