Općinska organizacija SDA Zavidovići

OO SDA Zavidovići: Demant na saopćenje općinskog načelnika za kreditno zaduženje

Općinski načelnik općine Zavidovići je na zvaničnoj web stranici Općine www.zavidovići.ba te na facebook stranici Općinski načelnik Zavidovići objavio Saopćenje za javnost da su Vijećnici općinskog vijeća Zavidovići odbili Prijedlog Općinskog načelnika za kreditno zaduženje koji su prema riječima Načelnika ključni za rješavanje projekata. Ovo saopćenje je prenio i portal www.Zdići.info.

Zbog prezentovanja tačnih činjenica i informacija, ovim putem tražimo od navedenih portala da objave Reagovanje Općinske organizacije Stranke demokratske akcije Zavidovići u cilju istinitog informisanja građana općine Zavidovići.

 

Općinski načelnik općine Zavidovići je prema Općinskom vijeću delegirao tačku dnevnog reda Prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti za kreditno zaduženje kod EBRD-a (Evropske banke za obnovu i razvoj) bez da je isti prethodno izvršio i najmanju analizu tih projekata, niti utvrdio njihovu opravdanost.

 

Slijedeće činjenice ostavljamo javnosti da sami procijene da li su ovi projekti prioriteni i da li zaslužuju da nas Općinski načelnik kreditno zaduži na 15 godina.

 

Projekti za koje je traženo kreditno zaduženju su:

  1. Sanacija postojeće deponije komunalnog otpada,
  2. Unaprijeđenje sistema daljinskog grijanja kroz zamjenu postojećih kotlova na biomasu kao i rekonstrukcija i proširenje mreže, i
  3. Smanjenje gubitaka vode u mreži, rekonstrukcija i proširenje vodovodne mreže.

 

Od nabrojanih projekata jedini projekat koji zaslužuje da bude riješen jeste Sanacija postojeće deponije komunalnog otpada i izgradnja sortirnice za koju ima urađen glavni projekat, ali ne treba zaboraviti na činjenicu da je Općisnki načelnik dao obećanje da se na lokalitetu deponije „Ekonomija“ neće graditi bilo kakva sortirnica, pa se opravdano onda postavlja pitanje gdje je zemljište na kojem će se izgraditi sortirnica, ili nas očekuje iznenađenje.

Za ostala dva projekta uopće nije urađen Studija o ekonomskoj opravdanosti i izvodivosti i potrebi takvih projekata, a kamoli Idejno rješenje.

 

OO SDA Zavidovići smatra da je Općinski načelnik nespremno ušao u ove pregovore sa EBRD-om, bez da je prethodno upoznao Općinsko vijeće, pa ako hoćete i javnost, obzirom da se radi o vrlo ozbiljnom kreditu. Materijali za kreditno zaduženje su već jednom vraćani Načelniku na doradu u smislu da se prethodno utvrdi i precizira šta se to projektima planira uraditi i šta se od istih očekuje, odnosno koja je njihova opravdanost. Postavlja se pitanje šta znači unaprijediti sistem grijanja kroz zamjenu postojećih kotlova na biomasu kao i rekonstrukcija i proširenje mreže, a da prethodno nemate pokazatelje koliku će građani plaćati cijenu za grijanje na biomasu, o kojim kotlovima je riječ, da li se mora sagraditi posebna toplana za takve kotlove, da li će građani morati raskopavati po svojim stanovima da bi se proširila mreža za grijanje, da li će javne površine biti dovedene u prvobitno stanje nakon proširenja, samo su neka od pitanja na koje vijećnici SDA nisu mogli dobiti odgovor.

Također Projekat smanjenja gubitaka vode u mreži, rekonstrukcija i proširenje vodovodne mreže je dio koji apsolutno nije pripremljen, jer se ne zna na koji dio vodovodne mreže se odnosi, obzirom da se samo jedan dio odnosi na zamjenu ACC cijevi Gradskog vodovoda „Suha“, što se opravdano postavlja pitanje šta kad se zamijeni 2 do 3 kilometra takve vodovodne mreže, šta smo dobili? NIŠTA!!! Zatim, ostala je nepoznanica na koje proširenje vodovodne mreže se planiralo. Projekat zamjene ACC cijevi iznosi cca 24 miliona KM za koji JKP Radnik d.o.o. Zavidovići ima urađen glavni projekat, tako da parcijalna rješenja nisu dobra za ovu Općinu. Ono na čemu Općinski načelnik treba da radi jeste da iznađe sredstva za izgradnju Filterskog postrojenja koje košta cca 4 miliona KM i koje je opravdano, jer svjedoci smo da svaka veća kiša uzrokuje zamućenje vode što je čini neispravnom za piće, a ovim projektom bi bio riješen dugoročni problem naše Općine.

Činjenica da Općinski načelnik nije bio na poslu od januara ove godine, dakle punih 5 (pet) mjeseci, ne opravdava neozbiljan pristup Općinskog načelnika ovakvom vrlo važnom zadatku.

Za ovih pet mjeseci Općinski načelnik se nije udostojio doći na sjednicu Općinskog vijeća i da vijećnicima da obrazloženje za kreditno zaduženje, da iznese svoju “VIZIJU” glede tih projekata. Zašto bi to uradio kad je lakše napisati Saopćenje i optužiti vijećnike i na taj način pokušati krivicu prebaciti na iste. Poštovani Načelniče umjesto prebacivanje krivice na vijećnike trebate istima biti zahvalni što su prepoznali da bi takav prijedlog kreditnog zaduženja bio poguban ne samo za Vas već i za cijelu općinu Zavidovići.

U saopćenju Općinskog načelnika se ne spominje da se ovim kreditnim zaduženjem od 10. miliona KM općina Zavidovići kreditno zadužuje za budućih 15 godina, što znači da općina Zavidovići za tih 15 godina neće biti solventna da uradi ni jedan veći infrastrukturni projekat.

Također se ne spominje da bi godišnja rata otplate kredita iznosila 800.000 KM što je maksimalni iznos rate kredita, ne razmišljajući o nepredvidivim situacijama koje mogu uticati na prihode i rashode i posljedicama koje mogu iz toga proizaći. Opravdano se postavlja pitanje, ako će rata kredita iznositi 800.000 KM i ako to općina Zavidovići može servisirati, zašto onda Općinski načelnik nije planirao do sada ta sredstva za finansiranje ovih projekata? SDA smatra da se kreditno zaduženje treba usmjeriti na projekte od značaja za privredu i putnu infrastrukturu, te da se za gore pomenute komunalne projekte kredit može uzeti samo onda kada se bude tačno znalo šta se želi tim projektima postići odnosno koji će efekti biti po općinu Zvaidovići.

Napominjemo da nam je ovim reagovanjem bila samo namjera da svom članstvu i građanima općine Zavidovići iznesemo pravu istinu i činjenice o kreditnom zaduženju kakvo se planiralo, a koje vijećnici nisu opravdano podržali. Onog momenta kada Općinski načelnik ovim i sličnim projektima pristupi na najozbiljniji način, SDA će zasigurno biti uz takve projekte, a što do sada nismo imali priliku vidjeti.

Poštovani Načelniče smatramo da Vam nakon dugog odmora nije trebalo ovo Saopćenje koje neće riješiti nagomilane probleme.

 

 

Press OO SDA Zavidovići