Općinska organizacija SDA Zavidovići

OO SDA Zavidovići organizovao seminar “Komuniciranje”

U subotu 14.10.2017.godine u „Centru za kulturu“ u Zavidovićima Općinski odbor Stranke demokratske akcije je za Klub vijećnika SDA, Asocijaciju mladih SDA i Asocijaciju žena SDA Zavidovići organizovao je jednodnevni seminar na temu „Političkom komunikacijom do optimalnih rezultata.“

Trenerice na seminaru su bile doc.dr. Semina Ajvaz direktorica Agencija za političko komuniciranje „Polis“ iz Mostara i šefica Odsjeka za komunikologiju na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru i doc.dr. Samira Demirović profesorica na Odsjeku za komunikologiju Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Teme koje su obrađene na seminaru odnosile su se na principe političke komunikacije, političku komunikaciju na lokalnom nivou, neverbalnu komunikaciju, ulogu novih medija u političkoj komunikaciji, javni nastup kao i pozitivne i negativne primjere političke komunikacije.

Na radionici se vježbalo interpretiranje i izvođenje govora, ali i komunikacija u svakodnevnom životu.  Važnost neverbalne komunikacije  prikazana je u tome da ona nosi poruku o socijalnom statusu, društvenom položaju i funkciji osobe.

Doc.dr.Semina Ajvaz objasnila je važnost sposobnosti komuniciranja, kulture, emocionalnosti i inteligencije osobe. „Ništa ne može biti privlačnije na ženi ili na muškarcu kao inteligencija“,.