Općinska organizacija SDA Zavidovići

SDA Zavidovići: Održana prezentacija kriterija pri izboru kandidata za načelnika općine Zavidovići

U maloj sali Centra za kulturu Zavidovići u organizaciji Izvršnog odbora OO SDA Zavidovići održana je prezentacija Kriterija za izbor kandidata za načelnika općine Zavidovići.
Nakon uvodnog obraćanja predsjedsjednika OO SDA Zavidovići Mirnesa Burkića, predsjednicima mjesnih odbora i članovima kadrovske komisije kriterije je prezentovala doc. dr. Jasmina Džafić.
Prisutni su informisani o kriterijima kojima se trebaju voditi pri predlaganju kandidata za načelnika općine Zavidovići.
Cilj SDA Zavidovići jeste da se kroz navedene kriterije definira profil osobe koji je potreban općini Zavidovići, a nakon toga izvrši analiza potencijalnih kandidata.
Na takav način napravit će se izbor najboljeg kandidata za građane općine Zavidovići.
Kriteriji za izbor kandidata su: menadžerske sposobnosti, čovjek kojem se vjeruje, sposoban da ponudi Program rada i razvoja općine Zavidovići, da je pozitivno percipiran od strane građana, sposoban i spreman da gradi kvalitetne odnose sa svim akterima u društvenoj zajednici kao i drugi kriteriji utvrđeni Statutom i općim aktima Stranke.
SDA Zavidovići želi da građanima općine Zavidovići NOVIM PRISTUPOM  ponudi najboljeg kandidata, a to će biti kandidat koji procentualno ispunjava najveći broj definiranih kriterija.