Općinska organizacija SDA Zavidovići

Usvojen set kriterija za vrednovanje kandidata za načelnika općine Zavidovići

IO OO SDA Zavidovići usvojio je set kriterija po kojima će vrednovati potencijalne kandidate za
načelnika općine Zavidovići. Cilj je maksimizirati objektivnost i odabrati najbolji profil za izazove i
vrijeme koje je pred nama.
Predloženi kandidati će, pored svoje formalne biografije, napraviti i biografije, te motivaciona pisma u
kojima će obrazložiti segmente koje oni ispunjavaju kako bi Kadrovska komisija i IO OO SDA
Zavidovići objektivno odabrali kandidata/kandidatkinju koji/a ispunjava najveći broj kriterija.
Uvažavajući slogan „NOVI PRISTUP, NOVI KONCEPT“ želja nam je da ponudimo
kandidata/kandidatkinju iza kojeg/koje svjedoče konkretni rezultati i izuzetan potencijal da u ovoj
Općini doprinese oživljavanju privredne aktivnosti jer vjerujemo da to svi građani očekuju.
U nastavku opisujemo ko je za nas uspješan/a kandidat/kandidatkinja:
1. Finansijski neovisan/neovisna s dokazanim menadžerskim sposobnostima i iskustvom
(domaćeg/regionalnog/internacionalnog karaktera)
Obrazloženje:
Prvi segment koji smo razmatrali je upravljanje finansijama jer smatramo da je to uslov bez kojeg je
teško, gotovo nemoguće, realizirati bilo kakvu ideju. U vezi s tim, smatramo da budući
kandidat/kandidatkinja trebaju biti finansijski neovisni, imovinski ostvareni i da nisu motivirani plaćom
općinskog načelnika budući da njihovi prihodi značajno nadmašuju plaću općinskog načelnika, te da
finansijski ne ovise o mjesečnoj plaći. Očekujemo menadžera/icu s bogatim dugogodišnjim
menadžerskim iskustvom koji znaju kreirati dodanu vrijednost. Također, uvažavajući potrebu da se u
općinu Zavidovići „uvezu“ nove ideje smatramo poželjnim da menadžersko iskustvo treba da ima pored
lokalnog, i regionalni i internacionalni karakter. Dakle, mi želimo kandidata/kandidatkinju koji su
motivirani da svoje znanje i bogato iskustvo upotrijebi i doprinese najboljem budžetiranju u lokalnoj
zajednici – budžetiranju čije će efekte vidjeti svi građani!
2. Jezički sposoban/sposobna za direktne inostrane pregovore
Obrazloženje:
U drugom segmentu, smatrali smo izuzetno važnim da istaknemo naše očekivanje u vezi s jezičkim
sposobnostima u direktnim inostranim pregovorima. Očekujemo da kandidat/kandidatkinja budu
sposobni za direktne inostrane pregovore, preciznije da aktivno govore minimalno engleski jezik, a
poželjno i više jezika jer teško da postoje u 21. vijeku inostrani investitori koji će investirati u Općinu u
kojoj “prvi čovjek” nije jezički sposoban za samostalne inostrane pregovore. Onaj ko ne posjeduje
navedenu sposobnost biva marginaliziran i inferioran u svim budućim komunikacijama koje premašuju
nacionalne i regionalne okvire.
3. Nema iza sebe afera koje tragom sudskih odluka prate njegovu/njenu prošlost
Obrazloženje:
Kandidat/kandidatkinja svom profesionalnom i privatnom životu ne smiju imati afere koje tragom
sudskih odluka prate njihovu prošlost. Predizborni i postizborni proces ne smije biti opterećen ovom
pojavom.
4. Profesionalni i društveni život- vizionar kojeg/koju krase:
a) znanje stečeno formalnim i neformalnim oblicima obrazovanja;
b) vidljivi i mjerljivi rezultati kroz već ostvarene projekte u sferi poslovnog i društvenog života;
c) društvena odgovornost;
d) inicijativa;
e) komunikativnost i spremnost na kompromise s drugim političkim, privrednim i društvenim
akterima (na nivou lokalne zajednice, kantona, entiteta, države, regiona i šire).
Obrazloženje:
Biografiju kandidata/kandidatkinje krasi formalano i neformalno obrazovanje, koje je već stavljeno u
funkciju tako da bilježi konkretne rezultate projekata u sferi poslovnog i društvenog života, koji su
prepoznati kao društveno odgovorni. Time pokazuje da iza sebe ima mnoštvo inicijativa koje su već
realizirao, te da je riječ o osobi koja ima mrežu ljudi s kojima komunicira, a u komunikaciji je spremna
na kompromise. U suprotnom teško da bi ta osoba mogla realizirati sve projekte koje je realizirala.
5. Sposoban/sposobna da na bazi stečenog znanja i iskustva ponudi viziju razvoja Općine
Obrazloženje:
Ne želimo kandidata koji će se “učiti” vizionarstvu obnašajući funkciju načelnika. Smatramo da je
potrebno napraviti detaljan uvid u profesionalni život kandidata, tj. u tom segmentu vidjeti osobu s
dokazanom spremnošću da ideje i vizije pretvara u djela i dokazanom odlučnošću i spremnošću za
preuzimanje odgovornosti u profesionalnom životu. Samo takva osoba će biti sposobna na bazi stečenog
znanja i iskustva ponudi viziju razvoja Općine. Djela, a ne riječi!
6. Posjeduje ubjeđenje u ono što radi i karizmu osobe kojoj se vjeruje
Obrazloženje:
Osoba koju, u svom dosadašnjem području djelovanja, krase djela kojima ulijeva povjerenje jer su ta
djela prepoznato kao izuzetno korisna za širu društvenu zajednicu.
7. Sposoban/sposobna i spreman/spremna da gradi kvalitetne odnose sa svim akterima
društvenog, političkog, privrednog, obrazovnog, kulturnog, vjerskog, sportskog života u lokalnoj
zajednici i šire
Obrazloženje:
Međuljudski odnosi izgrađeni u sferi profesionalnog i društvenog života su također jedan od segmenata
u kojima kandidat/kandidatkinja mora biti prepoznat/a kao izuzetno kvalitetan/kvalitetna.
8. Spreman/spremna i sposoban/sposobna da unaprijedi sistem rada u općinskim strukturama,
te da kontinuirano radi na njegovoj održivosti
Obrazloženje:
Osoba koja zna da uspostavi sistem rada, jer je već to radila u mnoštvo drugih organizacija obnašajući
menadžerske funkcije, tako da svako ko ne može da prati tempo rada, liste dnevnih, mjesečnih, godišnjih
zadataka, ko ne kreira kvalitetne rezultate, sistemski, a ne ličnim odnosima, biva prirodno isljučen iz
sistema. I u ovom segmenetu je ključna riječ „iskustvo“ i prethodni rezultati organizacija u kojima je
osoba radila.
9. Spreman/spremna i sposoban/sposobna da ponudi Program rada kojim će obuhvatiti sljedeće
segmente:
• BEZBJEDNOST GRAĐANA;
• BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU
(PORODICE ŠEHIDA, DEMOBILISANE BORCE, RATNE VOJNE INVALIDE);
• DIJASPORU;
• EKOLOGIJU;
• INFRASTRUKTURU;
• KULTURU I SPORT;
• LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ (LER);
• LOKALNU SAMOUPRAVU – OPĆINSKU ADMINISTRACIJU;
• OBRAZOVANJE I MLADE;
• PENZIONERE;
• POLJOPRIVREDU (s posebnim akcentom na razvoj podsticajnih programa);
• PRIJEDLOGE ZA PODIZANJE ATRAKTIVNOSTI I PRIVLAČENJE KAPITALNIH INVESTICIJA NA
PODRUČJU OPĆINE ZAVIDOVIĆI;
• PRIVREDU (s posebnim akcentom na razvoj podsticajnih programa za obrtnike, mala i srednja preduzeća);
• RELIGIJSKE ZAJEDNICE;
• SOCIJALNU ZAŠTITU;
• TURISTIČKE POTENCIJALE (s posebnim akcentom na razvoj podsticajnih programa);
• ZDRAVSTVENU ZAŠTITU;
10. Pozitivno percipiran/percipirana od strane građana
Obrazloženje:
Prije svega na nivou članstva u SDA, a potom i na nivou cijele Općine, jer mi biramo
načelnika/načelnicu, ne samo za SDA, već i za cijelu Zajednicu. O ispunjavanju ovog kriterija odlučivat
će građani putem instrumenata za ocjene percepcije po mjesnim odborima