Općinska organizacija SDA Zavidovići

Vlada Zeničko-dobojskog kantona osigurala dodatni prevoz za učenike u Zavidovićima

Vlada Zeničko-dobojskog kantona na čelu s premijerom Mirzom Ganićem (SDA) dala je saglasnost menadžmentu JU Prva osnovna škola Zavidovići za organizovanje i osiguranje privremenog dodatnog prevoza učenika u školskoj 2019/2020 godini za 81 učenika čije je mjesto stanovanja na udaljenosti od škole manje od 5 kilometara u jednom pravcu, na relaciji Zavidovići- 2-gi km (Lovničko polje), Zavidovići-Donja Lovnica, Zavidovići-3-ći km, Zavidovići-Dolovi, Zavidovići-Ekonomija (Grab), Krčevine-Mećevići, Zavidovići-Potklečje.

Zahtjevom JU Prva osnovna škola Zavidovići od 16.09.2019. godine je zatražila od nadležnog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK da se odobri dodatni prevoz učenika na gore navedenim relacijama. Nadležno ministarstvo je putem formirane Komisije izvršilo konsultacija sa direktorom škole te uz prisustvo roditelja učenika izvršilo snimanje relacija putovanja učenika od mjesta stanovanja do škole.
Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK Spahija Kozlić (SDA) je dostavio pozitivno Mišljenje da postoje opravdani razlozi za donošenje Zaključka kojim bi se odobrilo finansiranje dodatnog prevoza učenika.
prva-osnovna-skola-zavidovici

Press SDA Zavidovići