Općinska organizacija SDA Zavidovići

Za vodovode na području općine Zavidovići 470.000,00 KM

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je izdvojila 470.000,00 KM za vodovodne objekte na području općine Zavidovići. Za vodovod “Rasječenicu” planiran je iznos od 280.000 KM, za vodovod “Pašin Konak” iznos od 150.000 KM i za kanalizacionu mrežu na području Vučjak i Dragovac iznos od 40.000 KM. Sredstva u iznosu od 305.554,02 KM su nerealizovana ugovorena sredstva iz 2018.godine koja se prenose u 2019.godinu.

dav
dav

Screenshot_20190701_081450

Screenshot_20190701_081623