Za Zavidoviće planirana sredstva od 710.500,00 KM

Za Zavidoviće planirana sredstva od 710.500,00 KM

Vlada Zeničko-dobojskog kantona planirala je sredstva za obnovu i vanredno održavanje regionalnih cesta na području općine Zavidovići u iznosu od 315.000,00 KM za relaciju Zavidovići – Kamenica – Ponijeri (izgradnja pješačke staze od mosta na 6. kilometru do OŠ Gostović – 105.000 KM te sanacija i modernizacija ceste sa izradom potpornih zidova – 210.000 KM)

Također za rekonstrukciju i izgradnju regionalnih cesta na području općine Zavidovići planiran je iznos od 312.000,00 KM i to za dionicu Zavidovići – Olovo (sanacija i modernizacija oštećenih dionica ceste – 207.000 KM) te Zavidovići – Vozuća – Olovo (sanacija klizišta u naselju Vozuća – 105.000 KM)
Za izradu projekata i elaborata na području općine Zavidovići planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 83.500,00 KM.
Samo za obnovu i vanredno održavanje te rekonstrukciju i izgradnju regionalnih cesta Vlada Ze-do kantona je za 2019. godinu planirala sredstva od preko 8,5 miliona KM.
Ukupno planirana sredstva za područje općine Zavidovići iznose 710.500,00 KM.

dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *