Općinska organizacija SDA Zavidovići

Za Zavidoviće planirana sredstva od 710.500,00 KM

Vlada Zeničko-dobojskog kantona planirala je sredstva za obnovu i vanredno održavanje regionalnih cesta na području općine Zavidovići u iznosu od 315.000,00 KM za relaciju Zavidovići – Kamenica – Ponijeri (izgradnja pješačke staze od mosta na 6. kilometru do OŠ Gostović – 105.000 KM te sanacija i modernizacija ceste sa izradom potpornih zidova – 210.000 KM)

Također za rekonstrukciju i izgradnju regionalnih cesta na području općine Zavidovići planiran je iznos od 312.000,00 KM i to za dionicu Zavidovići – Olovo (sanacija i modernizacija oštećenih dionica ceste – 207.000 KM) te Zavidovići – Vozuća – Olovo (sanacija klizišta u naselju Vozuća – 105.000 KM)
Za izradu projekata i elaborata na području općine Zavidovići planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 83.500,00 KM.
Samo za obnovu i vanredno održavanje te rekonstrukciju i izgradnju regionalnih cesta Vlada Ze-do kantona je za 2019. godinu planirala sredstva od preko 8,5 miliona KM.
Ukupno planirana sredstva za područje općine Zavidovići iznose 710.500,00 KM.

dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav