Aktuelno Zavidovići

OO SDA Zavidovići organizovao seminar "Komuniciranje"

U subotu 14.10.2017.godine u „Centru za kulturu“ u Zavidovićima Općinski odbor Stranke demokratske akcije je za Klub vijećnika SDA, Asocijaciju mladih SDA i Asocijaciju žena SDA Zavidovići organizovao je jednodnevni seminar na temu „Političkom komunikacijom do optimalnih rezultata.“ Trenerice na seminaru su bile doc.dr. Semina Ajvaz direktorica Agencija za političko komuniciranje „Polis“ iz Mostara i šefica Odsjeka za komunikologiju na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru i doc.dr. Samira Demirović profesorica

Je li Redžo Seferović problem Zavidovića ili nekih političkih stranaka?

Ne smiruje se halabuka oko izbora Redže Seferovića na mjesto predsjedavajućeg Općinskog vijeća Zavidovića ali čini se da dobija drugačiji karakter. Od nečije (zlo)namjere i nastojanja da Redžu Seferovića i njegovo vođenje konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Zavidovići iskoristi kako bi izvršili pritisak na imenovanog radi ostvarenja svojih politikanskih ciljeva situacija se okrenula protiv njih. Radi onih koji se još dvoume ili nemaju potpune informacije pozadine napada na predsjedavajućeg Općinskog vijeća

Obilježena 13. godišnjica od smrti Alije Izetbegovića

U maloj sali Centra za kulturu Zavidovići večeras je upriličena akademija povodom smrti Alije Izetbegovića, prvog predsjednika nezavisne i demokratske Bosne i Hercegovine i prvog predsjednika Stranske demokratske akcije. Akademija je održana u organizaciji Asocijacije žena SDA Zavidovići i Asocijacije mladih SDA Zavidovići. Nakon intoniranja državne himne i kraćeg obraćanja članova Asocijacije mladih SDA, prisutni su pogledali film o Aliji Izetbegoviću. Suad Omerašević, predsjednik OO SDA Zavidovići, u kraćem obraćanju

Akademija

Asocijacija mladih SDA Zavidovići Asocijacija žena SDA Zavidovići AKADEMIJA –  povodom 13. godišnjice smrti Alije Izetbegovića prvog predsjednika Bosne i Hercegovine. Vrijeme: 19.10.2016 – 18:30h Mjesto: Mala sala CENTRA ZA KULTURU ZAVIDOVIĆI  

J.U. DRUGA OSNOVNA ŠKOLA FORMIRALA ODJELJENJE MUZIČKE ŠKOLE

J.U. Druga osnovna škola je u ovoj školskoj godini formirala jedno odjeljenje muzičke škole. To je paralelno odjeljenje gdje učenici pored redovne nastave koju pohađaju mogu uporedo pohađati i muzičku nastavu. Ovo je prvo odjeljene ovakvog tipa na području naše općine. Tim povodom ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK Mensur Sinanović, općinski načelnik Suad Omerašević i pomoćnik općinskog načelnika Službe za društvene djelatnosti Idriz Alihodžić posjetili su direktora

POSJETA MINISTRA ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT ZDK I OPĆINSKOG NAČELNIKA OSNOVNIM ŠKOLAMA NA PODRUČJU OPĆINE ZAVIDOVIĆI

Dana 07. septembra upriličena je radna posjeta svim Osnovnim školama na području općine Zavidovići kojoj su prisustvovali ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Mensur Sinanović, općinski načelnik Suad Omerašević i direktori osnovnih škola. Jedna od planiranih aktivnosti nadležnih Službi Općine Zavidovići je posjeta svim osnovnim školama Općine Zavidovići, čiji je cilj bio sagledavanje uslova rada i stanja u osnovnim školama. Razgovaralo se o dosadašnjim rezultatima, kratkoročnim i dugoročnim planovima

Svečano otvaranje područne škole JU Prve osnovne škole Zavidovići

U poplavama iz maja 2014.godine je, pored ostalih stambenih objekata u Lovnici, nastradala u osnovna škola, koja je inače područna jedinica JU Prve osnovne škole u Zavidovićima. Školu je pored obimnih padavina, dodatno uništilo i klizište koje se pokrenulo u njenoj neposrednoj blizini, a koje se aktiviralo zbog podzemnih voda i velikih količina padavina. Iako je stara škola bila u jako lošem stanju, sa ispucalim zidovima i uopće lošim uslovima,

Korak ka sanaciji deponije

Shodno Javnom pozivu za prijavu projekata iz oblasti zaštite okoliša za 2016. godinu, danas 30.08.2016. godine je direktor JKP Radnik doo Zavidovići potpisao Ugovor o dodjeli finansijskih sredstava sa Ministarstvom za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Ze-do Kantona u iznosu od 50.000 KM. Sredstva će biti namjenski utrošena na sanaciju postojeće deponije komunalnog otpada u Zavidovićima. Pored novčanih sredstava od 100.000 KM koje je JKP Radnik doo

REKONSTRUKCIJA PUTA SMAILBAŠIĆI-ŠADIĆI-PEŠICE

U martu 2016. godine Općinski načelnik donio je  Odluku o pokretanju postupka javne nabavke radova „Rekonstrukcija puta Smailbašići-Šadići-pešice”. Nakon usvajanja Odluke, firma „Hajdić“ d.o.o. Maglaj izabrana je kao  najpovoljniji izvođač radova sa kojim je Općina Zavidovići zaključila Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji lokalnog puta u Mjesnoj zajednici „Krivaja“. Putna komunikacija u ovoj mjesnoj zajednici u proteklom periodu se radila etapno a 02.08.2016.godine  asfaltirano je 700 metara puta i to