Aktuelno Zavidovići

Korak ka sanaciji deponije

Shodno Javnom pozivu za prijavu projekata iz oblasti zaštite okoliša za 2016. godinu, danas 30.08.2016. godine je direktor JKP Radnik doo Zavidovići potpisao Ugovor o dodjeli finansijskih sredstava sa Ministarstvom za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Ze-do Kantona u iznosu od 50.000 KM. Sredstva će biti namjenski utrošena na sanaciju postojeće deponije komunalnog otpada u Zavidovićima. Pored novčanih sredstava od 100.000 KM koje je JKP Radnik doo

REKONSTRUKCIJA PUTA SMAILBAŠIĆI-ŠADIĆI-PEŠICE

U martu 2016. godine Općinski načelnik donio je  Odluku o pokretanju postupka javne nabavke radova „Rekonstrukcija puta Smailbašići-Šadići-pešice”. Nakon usvajanja Odluke, firma „Hajdić“ d.o.o. Maglaj izabrana je kao  najpovoljniji izvođač radova sa kojim je Općina Zavidovići zaključila Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji lokalnog puta u Mjesnoj zajednici „Krivaja“. Putna komunikacija u ovoj mjesnoj zajednici u proteklom periodu se radila etapno a 02.08.2016.godine  asfaltirano je 700 metara puta i to

POČETAK IZGRADNJE ZGRADE ZA SOCIJALNO NEPROFITNO STANOVANJE

Nakon usvajanja Projekta Općinskog načelnika o izgradnji stambeno-poslovne zgrade čiji je stambeni dio namijenjen za socijalno neprofitno stanovanje i zaključivanja ugovora o zajedničkoj izgradnji u skladu sa Zakonom o stvarnim pravima u Federaciji Bosne i Hercegovine, 28.07.2016. godine je izvršeno uvođenje suinvestitora u posjed zemljišne parcele u ulici Hasana Kjafije Pruščaka na kojoj će se graditi ova zgrada. Odmah nakon uvođenja suinvestitora u posjed zemljišne parcele započelo se sa pripremom

PRIJEM ČLANOVA ATOMOVE EKSPEDICIJE „MONT BLANC 2016“

Nakon uspješno završene ekspedicije SNIK ATOM Zavidovići „MONT BLANC 2016“, Općinski načelnik je 28.07.2016. godine upriličio prijem članova ove ekspedicije u prostorijama kabineta. Tom prilikom Općinski načelnik je odao priznanje članovima ekspedicije na hrabrosti i odvažnosti za ovaj nesvakidašnji podhvat. Tkođer je Općinski načelnik izrazi zahvalnost članovima ekspedicije i svim članovima SNIK ATOM Zavidovići na pozitivnom promoviranju općine Zavidovći kako u Bosni i Hercegovini tako i širom svijeta gdje su

Potpisani ugovori o dodjeli sredstava u sklopu GRANT SHEME „UNAPREĐENJE PODUZETNIČKIH ZONA U FBIH ZA 2016. GODINU“

Općinski načelnik općine Zavidovići je 27. 07.2016. godine u Mostaru, u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine potpisao sa Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva Ugovori o dodjeli poticajnih sredstava u okviru grant sheme „Unapređenje poduzetničkih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2016. godinu“. Vrijednost ovog ugovora iznosi 133.500,00 KM od čega će 35.500,00 KM obezbijediti Općina Zavidovići. Zaključivanjem ovog Ugovora općina Zavidovići spada u grupu 10 općina od ukupno 30